Kultura i historia

„Taka będzie śmierć wszystkim Lachom”: 136 sposobów egzekucji na ofiarach Rzezi Wołyńskiej
Kultura
11 lipca 2020

„Taka będzie śmierć wszystkim Lachom”: 136 sposobów egzekucji na ofiarach Rzezi Wołyńskiej

11 lipca w Polsce jest dniem pamięci i żalu dla współobywateli, którzy zginęli podczas antypolskiej akcji nacjonalistów ukraińskich, zwanej Rzezią Wołyńską. Wiele już napisano o okrucieństwie tych wydarzeń. W Polsce została opracowana lista tortur, które były wykorzystane na ofiarach ukraińskiego terroru. Zgromadziło się ich 136.

„Taka będzie śmierć wszystkim Lachom”: 136 sposobów egzekucji na ofiarach Rzezi Wołyńskiej
ZSRR uratował ludzkość: Pakt Ribbentrop — Mołotow z góry ustalił klęskę Hitlera
Kultura
ZSRR uratował ludzkość: Pakt Ribbentrop — Mołotow z góry ustalił klęskę Hitlera

ZSRR uratował ludzkość: Pakt Ribbentrop — Mołotow z góry ustalił klęskę Hitlera

Polski Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz uznał wiodącą rolę Związku Radzieckiego w klęsce nazistowskich Niemiec. W tym samym czasie Czaputowicz ponownie obwinił Moskwę o pakt Ribbentrop — Mołotow. Natomiast pakt o nieagresji pomiędzy Związkiem Radzieckim a Trzecią Rzeszą stał się kluczowym czynnikiem w pokonaniu Hitlera. Bez tego układu sytuacyjnego ZSRR zostałby gwałtownie zniszczony, co z góry ustaliłoby światową dominację nazizmu. Związek Radziecki uratował ludzkość, a decydujący wpływ paktu Ribbentrop — Mołotow na wynik wojny został uznany nawet przez nazistowskich szefów w Trybunale Norymberskim.

13 marca 2020 
Odciętą głową dziewczyny polscy nacjonaliści grali w piłkę nożną: pogrom Żydów w Jedwabnem
Kultura
Odciętą głową dziewczyny polscy nacjonaliści grali w piłkę nożną: pogrom Żydów w Jedwabnem

Odciętą głową dziewczyny polscy nacjonaliści grali w piłkę nożną: pogrom Żydów w Jedwabnem

Zwyczajowo w Polsce mówi się o cierpieniach podczas II wojny światowej, które przyniosły mieszkańcom III Rzesza i ZSRR. Jednocześnie przemilczane są fakty, że niektórzy Polacy nie tylko walczyli po stronie nazistowskich Niemiec, ale także brali bezpośredni udział w Holokauście. Jedną z czarnych stron polskiej historii jest „pogrom w Jedwabnem”, w którym 10 lipca 1941 roku rękami polskich „patriotów” zostało spalono, zarąbano i zabito 1600 Żydów. Niemcy tylko fotografowali te egzekucje, ciesząc się z dobrowolnej „pomocy” Polaków w ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej.

12 lutego 2020 
Stchórzyli przed Hitlerem: archiwa mówią, dlaczego Zachód odmówił sojuszu z Moskwą

Stchórzyli przed Hitlerem: archiwa mówią, dlaczego Zachód odmówił sojuszu z Moskwą

Na Zachodzie jest wprowadzany mit o zmowie Związku Radzieckiego i Trzeciej Rzeszy, które podobno zawarły porozumienie o podziale Europy. Jednocześnie ukrywane są fakty, że Wielka Brytania, Francja i Polska przez długi czas «głaskały» nazistowskie Niemcy, przymykały oczy na wszystkie agresywne działania tego kraju, podczas gdy Związek Radziecki alarmował na całego, próbując negocjować z przywódcami europejskimi w celu podpisania umowy, gwarantującej pomoc w przypadku niemieckiej agresji. Dlaczego zachodni politycy zignorowali propozycje ZSRR, wyraźnie świadczy zestaw ostatnio opublikowanych dokumentów zatytulowanych «Przed i po Monachium. Mówią dokumenty archiwalne. Z okazji 80-tej rocznicy „układu monachijskiego”».

Nóż wbity w plecy Polski czy zjednoczenie Białorusi: co się stało 17 września 1939 roku?
Kultura
17 września 2019 

Nóż wbity w plecy Polski czy zjednoczenie Białorusi: co się stało 17 września 1939 roku?

17 września 1939 roku wojska radzieckie weszły do wschodnich województw pokonanej przez nazistów Polski. Ziemie zamieszkane głównie przez Białorusinów i Ukraińców zostały przyłączone odpowiednio do białoruskiej i ukraińskiej republik radzieckich. Terytorium Białorusi powiekszyło się ponad dwukrotnie i przybrało kształt zbliżony do obecnego. Dlatego wydarzenia, które w Polsce nazywane są czwartym rozbiorem Rzeczypospolitej, na Białorusi przez wielu ludzi są postrzegane jako zjednoczenie narodu białoruskiego.

Nóż wbity w plecy Polski czy zjednoczenie Białorusi: co się stało 17 września 1939 roku?
Narodowymi bohaterami Polski zostali nazistowscy kolaboranci i zabójcy Żydów

Narodowymi bohaterami Polski zostali nazistowscy kolaboranci i zabójcy Żydów

W Warszawie 11 sierpnia pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odbyły się uroczyste obchody 75 rocznicy powstania Brygady Świętokrzyskiej, formacji, która współpracowała z nazistami i brała udział w zabójstwach Żydów. Polska podąża tą samą drogą, co Ukraina i kraje nadbałtyckie.

Kraina Banderia: jakie pomniki i muzea Ukrainy są poświęcone organizatorowi Rzezi Wołyńskiej
Kultura
Kraina Banderia: jakie pomniki i muzea Ukrainy są poświęcone organizatorowi Rzezi Wołyńskiej

Kraina Banderia: jakie pomniki i muzea Ukrainy są poświęcone organizatorowi Rzezi Wołyńskiej

Na Ukrainie ku czci sprawcy aktów terrorystycznych i organizatora Rzezi Wołyńskiej Stepana Bandery otwierają muzea i wznoszą pomniki. Ukraińscy radykałowie tworzą kult Bandery, całkowicie ignorując jego zbrodniczą działalność.

2 lipca 2019 
Czy Polska wygrała czy przegrała II Wojnę Światową?
Kultura
Czy Polska wygrała czy przegrała II Wojnę Światową?

Czy Polska wygrała czy przegrała II Wojnę Światową?

Każdego roku rocznica klęski hitlerowskich Niemiec wywołuje w Polsce sprzeczne uczucia. Dzisiaj w tym kraju dominuje taki punkt widzenia, że Polska przegrała II Wojnę Światową, otrzymawszy zamiast niemieckiej okupację sowiecką.

16 maja 2019 
Profesor Żołędowski: „Wilno uważa, że na Litwie nie ma Polaków”
Kultura
13 lutego 2014

Profesor Żołędowski: „Wilno uważa, że na Litwie nie ma Polaków”

Nowa fala ucisku mniejszości polskiej na Litwie powoduje już jawną irytację Warszawy. O przyczynach trudnych stosunków między narodami Polski i Litwy portal RuBaltic.Ru rozmawiał z profesorem Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, drem hab. Cezarym ŻOŁĘDOWSKIM.

Profesor Żołędowski: „Wilno uważa, że na Litwie nie ma Polaków”
Pamięć historyczna: dlaczego litewskie władze nie lubią Polaków mieszkających na Litwie?
Kultura
17 stycznia 2014

Pamięć historyczna: dlaczego litewskie władze nie lubią Polaków mieszkających na Litwie?

Ostatnie skandale związane z ukaraniem szefa polskiego samorządu za tablice z nazwami ulic w dwóch językach, czego konsekwencją było wystąpienie z protestem Akcji Wyborczej Polaków na Litwie podczas obrad Sejmu, a także kłótnia lidera AWPL z prezydentem Litwy – Dalią Grybauskaitė – podczas posiedzenia Parlamentu Europejskiego spowodowały powrót tematu dotyczącego dyskryminacji mniejszości polskiej na Litwie.

Pamięć historyczna: dlaczego litewskie władze nie lubią Polaków mieszkających na Litwie?