O portalu

Portal analityczny "RuBaltic.Ru" rozpoczął swoją pracę w styczniu 2013 r. Powstał dzięki inicjatywie naukowców z Kaliningradu i Moskwy, którzy specjalizują się w badaniu przestrzeni postsowieckiej, a w szczególności – krajów regionu bałtyckiego.

Szczególna uwaga, poświęcona Litwie, Łotwie oraz Estonii na portalu, nie jest przypadkowa. Sytuacja międzynarodowa obecnie wyszła z równowagi ostatnich dziesięcioleci. Świat waha się między scenariuszem budowania nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego a przesuwaniem się w kierunku konfrontacji bloków. W tym kontekście Litwa, Łotwa i Estonia należą do najbardziej aktywnych lobbystów w zakresie realizacji drugiego scenariusza w regionie europejskim. Wewnętrzne procesy polityczne, które rozwijają się obecnie na Litwie, Łotwie i w Estonii, odpowiadają tej działalności republik bałtyckich – wzrostowi tendencji autorytarnych, pogarszaniu się sytuacji gospodarczej, degradacji społecznej itp.

Jednocześnie analityczne zainteresowanie republikami bałtyckimi wiąże się z faktem, że ten model rozwoju w ostatnich latach został szczególnie aktywnie narzucony na sąsiednie kraje, które również znajdują się na styku bloków potencjalnego konfliktu w Europie. Ten konfliktotwórczy proces tworzy destrukcyjne tło dla rozwoju krajów postsowieckich, dla pogłębiania integracji euroazjatyckiej i normalizacji dialogu pomiędzy Rosją a Unią Europejską.

W celu obiektywnego odzwierciedlienia opisanych zdarzeń, staramy się zaangażować przede wszystkim przedstawicieli społeczności naukowej Rosji, krajów przestrzeni postsowieckiej, ekspertów z krajów spoza obszaru byłego ZSRR, a także dziennikarzy z wyznaczonych krajów, którzy od wewnątrz znają procesy zachodzące w ich republikach.

Zrównoważona i aktualna analiza skomplikowanego, czasami sprzecznego połączenia politycznych, społeczno-gospodarczych, historycznych i kulturowych czynników rozwoju krajów byłego ZSRR ma na celu dać czytelnikowi jasny obraz wydarzeń, a także promować dobrosąsiedzkie stosunki między krajami i wzmacniać tendencję w tworzeniu nowej architektury bezpieczeństwa w Europie i świecie.Świadectwo rejestracji środków masowego przekazu ЭЛ № ФС 77-68154 wydane przez Federalną Służbę Nadzoru w dziedzinie łączności, technologii informacyjnych oraz komunikacji masowej (Roskomnadzor) z dn. 12 grudnia 2016 r.

Założyciel – Rekieda Sergiej Wyaczesławowicz.