Polityka Polityka

Wiele państw zawarło umowy z Niemcami, ale winny jest tylko ZSRR: 5 mitów na temat paktu Ribbentrop-Mołotow