W nocy z 15 na 16 maja 1945 rоku telefoniczny punkt kontrolny Nr 219 poinformował, że w jego okolicy, we wsi Polanki, która się znajduje 13 km na południowy zachód od miasta Sokółka, pojawiła się banda, a szeregowy Płochych A.S. zgłosił: „Wyłączamy się, mamy podjąć obronę”...

Było ustalone, że kapral Karpowicz E.T., szeregowy Płochych A.S. oraz szeregowy Rotnow N.G. są schwytani przez bandę i zabrani do lasu.

Poszukiwania tej samej nocy pod osłoną dwóch pojazdów opancerzonych i kompanii żołnierzy, uzbrojonych w karabiny maszynowe nie dały żadnych rezultatów.

18 maja 1945 roku banda kazała sołtysowi wsi Polanki przekazać pułkownikowi /Stawrowowi/ „przybyć w celu odebrania zwłok żołnierzy z posterunku Nr 219”, które zostały następnie dostarczone do miasta Sokółka przez sołtysa wskazanej wyżej wsi.

Badanie i autopsja zwłok ujawniły:

1. Wszyscy trzej żołnierze Armii Czerwonej po ich schwytaniu do niewoli zostali brutalnie torturowani, potwierdzają to fakty:

A) Zwłoki czerwonoarmisty Rotnowa N.G. mają 8 ran postrzałowych w okolicy głowy, brzucha i klatki piersiowej.

B) Jego usta są rozdarte po lewej stronie, język w przedniej części jest zmiażdżony, co można było zrobić tylko za pomocą kombinerek w celu zadania cierpienia.

C) Wybito 6 zębów, oczywiście zęby też zostały złamane podczas kaźni...

2. Czerwonoarmista Płochych A.S. również był poddany torturom, wiec jego zwłoki mają następujące obrażenia:

A) Pięć ran postrzałowych w obrębie głowy, rąk i klatki piersiowej - obrażenia te również potwierdzają tortury, dokonywane przez bandę wobec czerwonoarmisty Płochych poprzez początkowe zadawanie lekkich ran w ręce i ramiona.

B) Prawa strona brzucha ma rany kłute i cięte, zadane tępym płaskim narzędziem /nożem lub płaskim bagnetem/, rany te nie mają czystych brzegów ran, ale poszarpaną skórę, co świadczy również o znęcaniu sie na czerwonoarmiście Płochych A.S.

3. Kapral Karpowicz E.T. przeszedł mniej intensywne tortury, ponieważ ma „tylko” 4 przechodzące na wylot rany w okolicy głowy i brzucha, ale także ma wiele zrogowaciałych otarć i ciemnych plam w okolicy szyi i obu rąk.

4. Zwłoki udręczonych kaprala Karpowicza E.T., szeregowych Rotnowa N.G. oraz Płochych A.S. zostały wydane sołtysowi wsi Polanki pozbawione ubrań i już posypane ziemią, sam sołtys zniknął po dostarczeniu zwłok.

5. Zwłoki wszystkiej trójki czerwonoarmistów, w wyniku doznanych cierpień (zmiażdżenie języka, wybicie zębów, złamanie szczęki, zadawanie ran tępym płaskim narzędziem, bicie i rozdzieranie ust) nosiły ślady kału.

Źródło: Centralny Archiwum Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. F. 77. Op. 1. Sp. 33. str. 102–104. Uwierzytelniona kopia. Maszynopis.

 

Ten artykuł jest dostępny w innych językach: