Polityka Polityka

Cena wyzwolenia Polski zapłacona przez naród radziecki

 

RAPORT

o stratach osobowych żołnierzy, broni, sprzętu

bojowego oraz zużyciu środków materialnych przez Radzieckie Siły Zbrojne

w okresie wyzwolenia Polski

W wyzwoleniu Polski w okresie od lipca 1944 r. do marca 1945 r. wzięły udział wojska 3, 2, 1 Białoruskiego Frontu, 1 oraz 4 Ukraińskiego Frontu, a także Flota Bałtycka.

Ogólnie od 1 stycznia 1945 r. na wymienionych frontach znajdowało się 3 246 000 żołnierzy i oficerów radzieckich oraz około 80 000 żołnierzy i oficerów 1j Armii Wojska Polskiego.

Podczas operacji wyzwolenia Polski Armia Radziecka poniosła następujące straty:

- wojskowi – zabici – 477 295 osób, personel sanitarny – 1 636 165 osób, ogółem – 2 113 460 osób;

- samoloty – 2692 jednostki, o koszcie 963 620 000 rubli;

- czołgi i działa samobieżne – 2966 jednostek, o koszcie 688 557 000 rubli;

- broń artyleryjska – 3960 jednostek, o koszcie 714 896 030 rubli;

- pojazdy silnikowe – 7605 jednostek, o koszcie 100 385 000 rubli;

Podczas operacji zużyto:

- amunicja 69 161 wagonów o koszcie 10 319 000 000 rubli;

- bomby lotnicze – 27 412 ton, o koszcie 137 060 000 rubli;

- pociski lotnicze – 24 792 ton, o koszcie 137 196 000 rubli;

- paliwa i smary – 992 906 ton, o koszcie 697 666 000 rubli;

- wyposażenie medyczne o koszcie 150 000 000 rubli.

Straty Floty Bałtyckiej:

- marynarze – 560 osób;

- samoloty – 129 jednostek, o koszcie 167 700 000 rubli;

- łodzie pancerne – 10 jednostek, o koszcie 13 000 000 rubli;

- okręty podwodne – 1, o koszcie 18 000 000 rubli.

Wydatki na odbudowę polskich kolei w latach 1944–1945 wyniosły 211 335 000 rubli.

Oprócz tego, zużyto na zabezpieczenie finansowe żołnierzy Armii Radzieckiej, które brali udział w wyzwoleniu Polski, deputaty na żywność i odzież oraz koszty użyteczności – 12 miliardów rubli.

Tak więc całkowity koszt uzbrojenia i zasobów materialnych w ujęciu pieniężnym w okresie wyzwolenia Polski wynosi 26 720 959 000 rubli.

Generał pułkownik POKROWSKI

12 listopada 1956 roku.
Źródło: Centralny Archiwum Ministerstwa Obrony ZSRR, dz. 15, op. 725588, nr. akt 30.